Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych dla gości Hotelu Liburnia *** w “LIBURNIA HOTEL & SPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Administratorem danych osobowych Gościa jest “LIBURNIA HOTEL & SPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Cieszynie przy ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn, KRS 0000467097, NIP: 5482663427, REGON: 243294795, telefon: 33 8520 531, adres e-mail: recepcja@liburniahotel.pl, zwanym dalej „Hotelem”
 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu lub w jego okolicy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, Hotel może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes  Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatność Gościa. Ocena ta doprowadziła Hotel do konkluzji, ze przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, a taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia jego potrzeb. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 5. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Hotel usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Hotel dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Hotel do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje za bardzo w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.
 6. Hotel informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej przez Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 7. Hotel informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, usunięcia. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa. Gość, którego dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres  przedawnienie ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 9. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu wykonania umowy. Przetwarzanie danych w celach marketingowych następuje po wyrażeniu odrębnej zgody.
 10. Hotel informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane  w niezbędnym zakresie następującym kategoriom odbiorców:
 1. podmiotom, świadczącym usługi księgowe współpracującymi z Hotelem,
 2. kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem,
 3. podmiotom, świadczącym usługi ubezpieczeniowe współpracującymi z Hotelem,
 4. podmiotom, świadczącym usługi informatyczne i podmiotom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Hotelu,
 5. podmiotom, świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 1. Hotel informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku rezerwowania noclegu w Hotelu za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategoria danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w   recepcji.
 3. Dane osobowe, które gromadzimy mogą podlegać automatycznemu profilowaniu w celu dopasowania produktów do potrzeb Gościa. Jest to niezbędne do udzielania rabatów.
 4. Wszelkich potrzebnych informacji Hotel udziela telefonicznie pod numerem 33 8520 531 a także pod adres e-mail. recepcja@liburniahotel.pl

 

COOKIES

Portal internetowy wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz personalizacji ustawień serwisu. Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na komputerze lub urządzeniach mobilnych.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies w ramach przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może spowodować utrudnienia w prawidłowym działaniu serwisu

 

Liburnia Hotel & SPA Sp.z o.o.

Liburnia 10, 43-400 Cieszyn

NIP 548-266-34-27