Zásady ochrany osobních údajů

Informace o osobních údajích pro hosty Hotelu Liburnia *** v “LIBURNIA HOTEL & SPA” SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

 1. Správcem osobních údajů Hosta je „LIBURNIA HOTEL & SPA” SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM se sídlem v Cieszyně na ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn, KRS 0000467097, NIP (DIČ): 5482663427, REGON (IČ): 243294795, telefon: 33 8520 531, e-mail: recepcja@liburniahotel.pl, dále jen „Hotel”
 2. Správce nejmenoval Inspektora ochrany osobních údajů.
 3. Osobní údaje Hosta jsou zpracovávány na základě dohody o poskytování hotelových služeb uzavřené mezi Hostem a Hotelem. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování hotelových služeb nebo jiných podobných služeb, které Hotel na žádost Hosta poskytuje. Kromě toho mohou být osobní údaje Hosta zpracovávány prostřednictvím monitorování Hotelu kamerovým systémem. Účelem monitorování Hotelu kamerovým systémem je ochrana Hostů a dalších osob pobývajících na půdě Hotelu nebo v okolí. Zpracování osobních údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.
 4. V případě, že Host uvede osobní údaje o preferencích ohledně pobytu nebo poskytovaných služeb, může Hotel tyto osobní údaje zpracovávat za účelem zlepšení kvality hotelových služeb nebo zajištění pohodlí Hosta či poskytování dalších služeb ve prospěch Hosta. Týká se to také zpracování citlivých údajů. Právní základ pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je oprávněný zájem Hotelu (čl. 6, odst. 1, písm f GDPR). Hotel provedl hodnocení dopadu opatření přijatých za tímto účelem na soukromí Hosta. Na základě tohoto hodnocení došel Hotel k závěru, že zpracování osobních údajů v rámci oprávněného zájmu nezasahuje příliš do soukromí Hosta, a takový způsob zpracování osobních údajů Hosta by měl vést ke zlepšení kvality služeb poskytovaných Hotelem, což přinese Hostům užitek v podobě lepšího pochopení jejich potřeb. Z tohoto důvodu nebudou také zájmy a soukromí Hosta narušeny.
 5. Osobní údaje Hosta mohou být také zpracovávány za účelem průzkumu spokojenosti Hosta v souvislosti se službami poskytovanými v Hotelu. Právní základ pro zpracování osobních údajů za tímto účelem je oprávněný zájem Hotelu (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR). Hotel provedl hodnocení dopadu opatření přijatých za tímto účelem na soukromí Hosta. Na základě tohoto hodnocení došel Hotel k závěru, že zpracování osobních údajů v rámci oprávněného zájmu moc nezasahuje do soukromí Hosta, protože takový způsob zpracování osobních údajů Hosta by měl vést ke zlepšení kvality služeb poskytovaných Hotelem, což přinese Hostům užitek v podobě lepšího pochopení jejich potřeb. Z tohoto důvodu nebudou také zájmy a soukromí Hosta narušeny.
 6. Hotel oznamuje, že poskytnutí osobních údajů je smluvním a zákonným požadavkem (pro dokumentaci prodeje Hostu ve formě faktury s DPH). Neposkytnutí osobních údajů brání uzavření dohody s Hotelem, stejně jako brání vystavení faktury s DPH.
 7. Hotel oznamuje, že každý Host má právo na přístup ke svým osobním údajům na jejich opravu, aktualizaci či odstranění. Každý Host má také právo na přenos dat, omezení jejich zpracování, na vznesení námitky ohledně zpracování a na odstranění osobních údajů, přičemž možnost (rozsah a situace) využití těchto práv závisí na splnění zákonem stanovených podmínek. Host, kterého se údaje týkají, má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že je zpracování jeho osobních údajů v rozporu s GDPR.
 8. Hotel informuje, že osobní údaje Hosta budou uchovávány pro celou dobu poskytování hotelových služeb ve prospěch Hosta, stejně tak budou jeho údaje uloženy po dobu promlčecí lhůty případných pohledávek, jak daňových, tak občanských. Osobní údaje zpracovávané v rámci monitorování Hotelu kamerovým systémem se pak uchovávají po dobu 30 dnů, pokud nebude muset být v důsledku výjimečných okolností (např. nehody) kamerový záznam uchováván déle, včetně času pro případné vyšetřování vedené na základě ustanovení zákona.
 9. Hotel informuje, že osobní údaje Hosta jsou zpracovávány na základě dobrovolně vyjádřeného souhlasu za účelem plnění smlouvy. Ke zpracování osobních údajů pro marketingové účely dochází po udělení zvláštního souhlasu.
 10. Hotel informuje, že osobní údaje Hosta mohou být v nezbytném rozsahu sděleny následující kategoriím odběratelů:
  a) subjektům, které poskytují účetní služby a spolupracují s Hotelem,
  b) advokátním kancelářím, které s Hotelem spolupracují,
  c) subjektům, které poskytují pojišťovací služby a spolupracují s Hotelem,
  d) subjektům, které poskytují IT služby a subjektům poskytujícím podporu a správu IT infrastruktury Hotelu,
  e) subjektům, které poskytují poštovní a kurýrní služby,
 11. Hotel informuje o právu na podání stížnosti k dozorčímu orgánu, který dohlíží na způsob zpracovávání osobních údajů.
 12. Při rezervaci ubytování v Hotelu prostřednictvím cestovní kanceláře nebo rezervačního portálu mohou kategorie osobních údajů Hosta předávaných Hotelu těmito subjekty zahrnovat zejména jméno a příjmení, datum pobytu, e-mailovou adresu a telefonní číslo Hosta. Informace o přesném zdroji, ze kterého Hotel získané osobní údaje hodnocení můžete získat na recepci.
 13. Námi shromažďované osobní údaje mohou být automaticky profilovány za účelem přizpůsobení produktů potřebám Hosta. To je pro poskytování slev nezbytné.
 14. Všechny nezbytné informace Hotel poskytuje telefonicky na čísle +48 338 520 531 nebo na e-mailové adrese recepcja@liburniahotel.pl

SOUBORY COOKIE

Webový portál používá soubory cookie pro statistické účely a z důvodu personalizace nastavení webu. Soubory cookie jsou textové soubory, které se z webového prohlížeče ukládají na Vašem počítači nebo na mobilních zařízeních.

Soubory cookie může uživatel spravovat v rámci webového prohlížeče. Zakázání souborů cookie může komplikovat normální provoz služby

 

Liburnia Hotel & SPA Sp. z o.o.

ul. Liburnia 10, 43-400 Cieszyn

NIP (DIČ): PL 548-266-34-27