Cieszyn

Zeměpisná poloha Těšín předurčuje k pozici zajímavého turistického střediska a ideálního východiska k delším vycházkám, protože hraničí s Českou republikou, s níž město pojí tři mosty včetně lávky s jedinečným architektonickým designem a růžovou barvou. Nedaleko Těšína se nacházejí i horská střediska Ustroň (10 km) a Visla (20 km).

ATRAKCE V OKOLÍ:

„TĚŠÍNSKÉ BENÁTKY”
Část Těšína, místními přezdívaná Benátky, se nachází na březích říčního ramena Olzy, tzv. Młynówky (Mlýnského náhonu). Je to rozkošný kout, který leží poněkud stranou centra, a přitom je úzce spojen s historii celého města. Jeho počátky sahají do 16. století, kdy Młynówka, která plnila zásadní obrannou funkci Zámeckého vrchu, byla pro Těšín vždy strategická, což vedlo k tomu, že se na březích tohoto potoka usazovali místní řemeslníci, jejichž podniky se časem staly základem městského průmyslu. To zde vznikla první pila, vodní elektrárna a mlýn poháněný tokem Młynówky. V současnosti již tato čtvrť přišla o svůj původní ekonomický význam a místo toho se proměnila v dějiště uměleckých vernisáží a romantických procházek obyvatel Těšína a návštěvníků města.

TĚŠÍNSKÝ ZÁMECKÝ PIVOVAR
Pivovar byl založen v roce 1846 během habsburské nadvlády a funguje dodnes. Vaří se v něm mj. pivo známé jako Cieszyńskie – a to ve variantách světlé i tmavé, charakterizované lehkou hořkostí.

ZÁMEK TĚŠÍNSKÝCH KNÍŽAT S VÝHLEDEM NA MĚSTO
Na tomto místě původně stál gotický hrad těšínských knížat, z nějž se zachovala pouze 24metrová (osmipatrová) Piastovská věž se čtvercovým půdorysem ze 14. stol., která je celá z kamene. Z jejího vrcholku lze obdivovat panorama města. Druhým vzácným objektem na Hradním vrchu je rotunda sv. Mikuláše – bývalá hradní kaple z 11.-12. stol. zbudovaná z kamenných úlomků, přestavěna ve 13. století a následně v 19. století omítnuta.

RYNEK (15.-16. STOL.)
Rynek (Hlavní náměstí) v Cieszyně byl vytýčen na přelomu 15. a 16. stol. a na jeho ploše se nacházejí domy s arkádami (v západní části), barokní, klasicistní a eklektické domy zbudované v 17.-18. století na starších základech, přestavěné během 19. století.

RADNICE (16. STOL.)
Těšínská radnice byla postavena v 16. stol., rekonstruována po Třicetileté válce a znovu v roce 1800. Její současná podoba je budova v barokně-klasicistním slohu, dvoupatrová s radniční věží.

BLÍZKÉ ATRAKCE V ČESKÉ REPUBLICE:

PIVOVAR RADEGAST (30 KM)
Moderní pivovar s velkou výrobní kapacitou. Základní kámen ke stavbě podniku byl položen v roce 1966. Pivovar získal svůj název po mýtickém bůžkovi Radegastovi, kterého staré pohanské kmeny uctívaly jako boha ohně, slunce, úrody a pohostinnosti.

VELKÁ ČANTORYJE (20 KM)
Národní přírodní park o povrchu 337 ha, založený v roce 1987. V okolí se nachází rozsáhlý komplex bělokarpatských luk s hojným rozšířením stromů. Nalezneme zde chráněné teplomilné rostliny a cenné živočišné druhy.

LÁZEŇSKÝ PARK V KARVINÉ (15 KM)
Park o povrchu 22 ha byl založen v roce 1895 jako přírodní park. Zdobí jej množství kašen a plastik – nejcennější z nich je „Živý pramen“, symbol parku. Další atrakcí je více než 100 let starý dům a budova sanatoria, která dodnes slouží lázeňským hostům.

PĚŠÍ TRASY:

pěší trasy v Cieszyně trasy spacerowe w Cieszynie

pěší trasy v Cieszyně

V Cieszyně se nachází více než 15 pěších tras:
– Trasa těšínského modernismu
– Trasa těšínských habsburských knížat
– trasa Via Sacra

x (x)
x (x)