Věrnostní zákaznická karta – Předpisy

§1
Vydavatel a majitel karty

1. Vydavatelem a majitelem Věrnostní karty pro hosty je společnost: Liburnia Hotel & SPA Sp. z o.o. v Cieszyně, ul. Liburnia 10

§2
Uživatel Věrnostní karty pro hosty. Kdo může mít kartu?

1. Uživatelem Věrnostní karty pro hosty může být fyzická osoba, která vyplnila registrační formulář VKH a zavázala se přijmout a dodržovat podmínky tohoto řádu a pravidla pro používání karty.
2. Uživatel VKH dává souhlas ke zpracování a uchovávání osobních údajů a k jejich využití pro účely propagace a marketingu ze strany Majitele karty.
3. VKH bude zaslána poštou po schválení žádosti Vydavatelem.
4. Držitelem VKH může být plnoletá osoba.

§3
Osoby oprávněné k využívání slevy

1. VKH může používat pouze osoba, která vlastnoručně podepsala formulář Věrnostní karty pro hosty.
2. Kartu nelze nikomu zapůjčit, nelze ji odprodat a není ani možné ji převést na jinou osobu.
3. Karta neslouží jako kreditní nebo platební karta, nelze s ní vybírat z bankomatu a lze ji použít pouze v souladu s Pravidly držitele karty.

§4
Oprávnění a omezení, která s kartou souvisejí

1. Věrnostní karta pro hosty individuálně opravňuje Držitele VKH k 10 % slevě na ubytovací služby a k 50 % slevě na každé 10. ubytování.
2. Držitel VKH souhlasí s tím, že mu budou e-mailem nebo telefonicky (SMS) nabízeny další propagační nabídky určené výhradně pro Držitele VKH.
3. VKH platí pro individuální pobyt v hotelu (nevztahuje se na organizované a skupinové pobyty).
4. Slevu poskytovanou Držitelům VKH nelze kombinovat s dalšími slevovými akcemi.
5. Podmínkou pro udělení slevy je předložení VKH obsluze na recepci před vytištěním účtenky za službu. V případě telefonické nebo e-mailové rezervace je nutné informovat o držení karty VKH.
V případě předložení VKH až po vytištění pokladního paragonu, Držitel VKH slevu nedostane.
7. Sleva se poskytuje pouze při platbě v hotovosti nebo kartou.
8. Slevu nelze uplatnit zpětně.

§5
Doba platnosti karty

1. VKH se vydává do 31. 12. 2017.
2. Vydavatel VKH má právo zrušit kartu v případě změny obecných zásad programu bez udání důvodu.
3. Majitel má právo zrušit kartu v případě, že Držitel nedodrží podmínky pro používání karty a při zneužití oprávnění, které z karty plynou (rozhodnutí o zrušení karty bude probíhat individuálně).
4. Vydavatel VKH si vyhrazuje právo na ukončení programu „Věrnostní karta pro hosty“ kdykoliv bez udání důvodu.
5. Uživatel je v případě ztráty karty povinen neprodleně informovat Majitele (ztráta, odcizení atd.)
6. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení není Vydavatel VKH povinen vystavit duplikát karty.