Regulamin

REGULAMIN HOTELOWY

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. 
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 12.00 w dniu wyjazdu.
 3. Płatność za pobyt w hotelu uiszczana jest przy meldowaniu
 4. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.
 5. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy Gość opuści pokój do godziny 18.00, zostanie naliczona opłata za nie mniej niż za pół doby.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10,00 w którym upływa termin najmu pokoju. 
 7. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 9. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00–22.00.
 10. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 11. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług  prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 12. W hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia, za nieprzestrzeganie zakazu hotel obciąży Gości karą w  wysokości 200 PLN netto.
 13. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte. 
 14. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  * udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  * budzenie o wyznaczonej godzinie
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w hotelu
  * przechowywanie bagażu gości zameldowanych w hotelu 
 15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 16. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. 
 17. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów. wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 18. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 
 19. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 20. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju hotelowego. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące
 23. Gość hotelowy ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkiwania w pokoju hotelowym ze zwierzęciem.
 24. Zabronione jest wprowadzanie na teren obiektu zwierząt mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, w szczególności zwierząt jadowitych.  Gość ponosi wszelką odpowiedzialność finansową i prawną za szkody wyrządzone przez zwierzę przebywające na terenie Hotelu Liburnia.
 25.  Gość hotelowy wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach meldunkowych
   w rozumieniu ustawy (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Kontakt

ul. Liburnia 10
43-400 Cieszyn
tel.: 33 852 05 31, 780 043 099
tel. restauracja/pizzeria: 33 852 29 92, 780 043 098
recepcja@liburniahotel.pl

newsletter

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najświeższe informacje na temat promocji, ofert specjalnych oraz wydarzeń.

nawigacja
Projektowanie stron